Перейти до контенту

Цілі та політики у сфері якості

ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ
Державного підприємства водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ»
  1. Встановлення цілей у сфері якості базується на об'єктивних результатах діяльності державного підприємства, прогнозах розвитку та результатах аналізу процесів системи управління якістю.
  2. У сфері якості підприємство встановлює такі цілі:
    постійне вдосконалення Інтегрованої Системи Управління згідно із вимогами стандартів ДСТУ ISO 9001:2015;

    забезпечення ефективного використання судноплавних шлюзів, флоту та функціонування річкової інформаційної служби з метою організації судноплавства внутрішніми водними шляхами;
    постійне підвищення рівня якості надання послуг, за рахунок професійного розвитку працівників, впровадження інноваційних технологій та змін у систему управління якістю;
    впровадження ефективної організаційної структури ДП «УКРВОДШЛЯХ» за допомогою вдосконалення Інтегрованої Системи Управління;
    залучення всього персоналу до вдосконалення процесів управління ДП «УКРВОДШЛЯХ», стимулювання нововведень, ініціативи, відзначення досягнень та заохочення;
    удосконалення та розвитку існуючої матеріально-технічної бази.

  1. Зобов'язання, що бере на себе керівництво з метою забезпечення реалізації встановлених цілей у сфері якості;

    забезпечення надання кінцевим споживачам послуг, що відповідають їх запитам;
створення сприятливих умов праці та професійного розвитку працівників, повага до прав кожного співробітника та гідна винагорода за їх сумлінну працю;
    впровадження ефективної системи мотивації співробітників;
забезпечення діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» необхідними ресурсами для реалізації встановлених стратегічних цілей і завдань;
    підтримка та розвиток усіх процесів відповідно до сертифікаційних вимог, забезпечення ефективності системи внутрішнього інформування, документообігу та комунікації, відкритості та доступності інформації у сфері якості для всіх зацікавлених сторін.

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ
Державного підприємства водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ»

    Політика щодо якості у сфері діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» ґрунтується на відповідності вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 та постійному вдосконаленні управлінської діяльності підприємства шляхом:

    безперервного удосконалення систем управління із залученням усього персоналу до активної участі у здійсненні управління якістю;
    підвищення результативності роботи та оптимізації виробничих та інших витрат;
    забезпечення ефективної діяльності працівників шляхом дотримання процедур системи управління на основі створення сприятливих умов праці, зростання добробуту та соціального захисту;
    підвищення ефективності використання внутрішніх водних шляхів для судноплавства;
    прийняття збалансованих рішень з питань впровадження нових технологій, удосконалення та розвитку існуючої матеріально-технічної бази;
    удосконалення взаємодії з підприємствами внутрішнього водного транспорту щодо забезпечення безпеки судноплавства;
    актуалізації, внесення змін, постійне вдосконалення Цілей у сфері якості підприємства, враховуючи існуючий досвід та відповідно до міжнародних норм та чинного національного законодавства;
    створення належних умов праці, забезпечення фінансовими, кадровими, матеріальними та технічними ресурсами для реалізації Політики у сфері якості.