Перейти до контенту

Щорічний звіт за 2020 р.

Звіт про результати виконання Антикорупційної програми та вимог антикорупційного законодавства державного підприємства "УКРВОДШЛЯХ" за 2020 рік.

 

   Головною метою антикорупційної програми державного підприємства «УКРВОДШЛЯХ», що була затверджена наказом №86 від 14.06.2019 року, є виявлення корупційних ризиків, які стимулюють корупцію та корупційні правопорушення під час виконання обов’язків посадовими особами ДП "УКРВОДШЛЯХ" та її філій (шлюзів), усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

   В Антикорупційній програмі більш детально наведено визначення понять корупції, корупційного правопорушення, неправомірної вигоди, правопорушень, пов’язаних з корупцією, приватного інтересу, реального та потенційного конфлікту інтересів, прямого підпорядкування, відповідно до положень діючого антикорупційного законодавства України.

   Дія Антикорупційної програми поширюється на всіх працівників центрального апарату ДП "УКРВОДШЛЯХ" та його відокремлених підрозділів в т.ч. шлюзів.

   До Антикорупційної програми включено розділи, що регулюють взаємодію працівників з представниками державних органів, які реалізують контрольно-наглядові функції, з приватними підприємствами, установами, організаціями, порядок виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.

   В установленні діючим законодавством терміни, забезпечено виготовлення електронних цифрових підписів та подання електронних декларацій для осіб, на яких розповсюджується обов’язок щодо електронного декларування доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру.

   Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік, згідно новим штатним розкладом подали 27 посадових осіб апарату управління та відокремлених підрозділів, шлюзів  ДП "УКРВОДШЛЯХ".

   Уповноваженим, відділом кадрів, юридичним відділом центрального апарату та керівниками відокремлених підрозділів в т.ч. шлюзів проводиться постійна роз’яснювальна робота серед працівників центрального апарату та філій з питань антикорупційного законодавства України, забезпечується якісний добір і розстановка кадрів з урахуванням обмежень та можливості виникнення конфлікту інтересів, вживаються заходи щодо виявлення конфлікту інтересів, проводиться аналіз й вивчення проектів наказів, розпоряджень центрального апарату та відокремлених підрозділів в т.ч. шлюзів на предмет їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства.

   Уповноваженим проводиться  перевірка положень про структурні підрозділи та посадові інструкції посадових осіб з метою виявлення корупційних ризиків.

   На виконання вимог Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII та з метою зменшення корупційних ризиків, забезпечення прозорості та відкритості, закупівля товарів, робіт і послуг в установі проводиться з використанням електронної системи закупівель.

   Відповідальними підрозділами ДП "УКРВОДШЛЯХ" забезпечується кваліфікований та об’єктивний розгляд звернень і запитів відповідно до ЗУ "Про звернення громадян" та ЗУ "Про доступ до публічної інформації". Проводиться своєчасне і прозоре наповнення та оприлюднення інформації на сайті підприємства.

   Наказом ДП "УКРВОДШЛЯХ" від 03.02.2020 № 23 затверджено створення Комісії з оцінки корупційних ризиків, Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків (додаток № 1) та склад комісії (додаток № 2). Проведено ідентифікацію корупційних ризиків та їх оцінку. За результатами перевірки в установі можливі корупційні ризики з середнім та низьким рівнем. Ризики високого рівня відсутні.

   Здійснюється моніторинг та контроль за виконанням актів антикорупційного законодавства, правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

   Надаються роз’яснення працівникам з питань застосування антикорупційного законодавства, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Проведено практичні заходи по роз’ясненню:

- кожен квартал згідно з річним планом проводились заняття-ознайомлення зі співробітниками ДП «УКРВОДШЛЯХ»;

- посадовим особам центрального апарату та відокремлених підрозділів в т.ч. шлюзів (суб’єктам декларування) щодо зобов’язання в терміни установлені Законом України "Про запобігання корупції" подавати декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування);

- щодо визначення «посадових осіб юридичної особи публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону).

   Протягом 2020 року, відповідно до реалізації засад антикорупційної політики:

- особи, щодо яких складено обвинувальні акти стосовно вчинення кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією відсутні;

- особи, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією відсутні;

- особи, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення відсутні;

- особи, звільнені з посади (роботи) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також особи, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, відсутні;

- було виявлено три випадки конфлікту інтересів серед працівників підприємства (після доповіді керівництву конфлікт інтересів було усунено шляхом звільнення);

- збитків та шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією не виявлено;

- приписи щодо усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, або невиконання вимог антикорупційного законодавства, посадовим особам не направлялись;

-  уповноваженим  постійно здійснюється моніторинг договорів відповідно до розроблених та затверджених критеріїв антикорупційної перевірки ділових партнерів на предмет недобросовісних (ризикових) контрагентів та попередження можливого конфлікту інтересів. За результатами моніторингу контрагентів у 2020 році порушень не виявлено;

   Антикорупційна програма державної установи ДП "УКРВОДШЛЯХ" знаходиться у вільному доступі для всіх працівників у структурних підрозділах центрального апарату, відокремлених підрозділів в т.ч. шлюзів та розміщена на офіційному веб-сайті установи.

 

Уповноважений з антикорупційної   діяльності            

І.О. Нескорожений