Перейти до контенту

Обґрунтування: Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-24-005921-b

Вимоги Постанови КМ України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами (Постанова КМ
України від 16 грудня 2020 року №1266)
Обґрунтування доцільності, технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі
за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт козлових технологічних кранів
Кременчуцького судноплавного шлюзу», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - код національного
класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7
Капітальний ремонт і реставрація.
ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження
транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій
покладених державою, щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.
Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ»
на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки
впровадження транспортної стратегії України».
Технічні та якісні характеристики закупівлі визначено відповідно до проектно
кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом товариства з
обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП».
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 – 2012;
- Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);
- Роботи з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах житлово-комунального господарства.
ВБН Д.2.8-204.01.05-2003;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Устаткування і матеріали;
Очікувана вартість закупівлі обрахована відповідно до проектно кошторисної
документації (робочий проект) затверджено експертним звітом товариством з обмеженою
відповідальністю «ПРОЕКСП».
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами
станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.
Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до
ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
- Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний
нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44.
- Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку
закiнчення будiвництва.
- Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б
Д.1.1-1:2013 п.5.8.16.
- Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
п.5.8.16.
- Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
п.5.8.16.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 5069,754 тис. грн.
у тому числi:
будiвельнi роботи: 2725,830 тис. грн.
вартiсть устаткування: 657,744 тис. грн.
iншi витрати: 841,221 тис. грн.
податок на додану вартiсть: 844,959 тис. грн.
Данi про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі «Пiдсумковi вартiснi
параметри».
Очікувана вартість з вирахуванням авторського (177 120) та технічного нагляду (утримання служби
замовника) (92 042) розробки ПКД та експертизи складає 4 515 000 грн. з ПДВ.

Обґрунтування: Ідентифікатор закупівлі - UA-2021-09-22-005096-b

Вимоги Постанови КМ України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами (Постанова КМ
України від 16 грудня 2020 року №1266)
Обґрунтування доцільності, технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі
за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт системи осушення камери Запорізького
судноплавного шлюзу ВП (ЗРГС)», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - код національного класифікатора
України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 Капітальний ремонт і
реставрація.
ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження
транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій
покладених державою, щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.
Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ»
на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101210 «Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану
судноплавних шлюзів».
Технічні та якісні характеристики закупівлі визначено відповідно до проектно
кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом філії
ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».
Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали.
Очікувана вартість закупівлі обрахована відповідно до проектно кошторисної
документації (робочий проект) затверджено експертним звітом експертним звітом філії ДП
«УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом
на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н
Б Д.1.1-3-2013.

Обґрунтування закупівлі:
Ідентифікатор закупівлі - UA-2021-08-02-002550-b
Ідентифікатор закупівлі - UA-2021-08-02-003026-b

Вимоги Постанови КМ України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами (Постанова КМ України від 16 грудня 2020 року №1266).

Обґрунтування доцільності, технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі за предметом закупівлі:
- Роботи з технічного нагляду за виконанням робіт по об’єкту: «Ка Капітальний ремонт затворів водопровідних галерей Каховського судноплавного шлюзу» (ДК 021:2015 – 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт);
- Роботи з технічного нагляду за виконанням робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі центрального пульту управління (ЦПУ) Київського судноплавного шлюзу» (ДК 021:2015 – 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт).

ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження
транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій
покладених державою щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.
Виконання робіт з технічного нагляду (нагляду за виконанням будівельних робіт) необхідно
для проведення капітального ремонту відповідно до встановлених вимог, здійснюється протягом
усього періоду будівництва та є обов’язковим відповідно до порядку здійснення технічного
нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта
архітектури» та чинного законодавства України по об’єкту:
- «Капітальний ремонт затворів водопровідних галерей Каховського судноплавного шлюзу»,
код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –
71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт. Технічний нагляд контролює
виконання робіт та використання матеріальних ресурсів;
- «Капітальний ремонт будівлі центрального пульту управління (ЦПУ) Київського
судноплавного шлюзу». код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний
закупівельний словник» – 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.
Технічний нагляд контролює виконання робіт та використання матеріальних ресурсів.
Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ»
на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки
впровадження транспортної стратегії України».
Технічні та якісні характеристики закупівлі визначені відповідно до проектно
кошторисної документації (робочій проект) та відповідає державним стандартам і будівельним
нормам.
Очікувана вартість закупівлі обрахована на підставі проектно кошторисної документації з
урахуванням правил визначення вартості будівництва – ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Обґрунтування: Ідентифікатор закупівлі - UA-2021-06-24-002906-c

Вимоги Постанови КМ України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами (Постанова КМ
України від 16 грудня 2020 року №1266)
Обґрунтування доцільності, технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі
за предметом закупівлі: Роботи з авторського нагляду за виконанням робіт по об’єкту:
«Капітальний ремонт будівлі центрального пульту управління (ЦПУ) Київського
судноплавного шлюзу» - код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний
закупівельний словник» – 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.
ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження
транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій
покладених державою щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.
Виконання робіт з авторського нагляду (нагляду за виконанням будівельних робіт)
необхідно для проведення капітального ремонту будівлі центрального пульту управління (ЦПУ)
Київського судноплавного шлюзу відповідно до робочого проекту. Авторський нагляд здійснює
контроль авторів архітектурного проекту за відповідністю будівельних робіт до створених
робочих креслень, технічних характеристик і художніх замислів, зафіксованих у проектній
документації та є обов’язковим.
Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ»
на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки
впровадження транспортної стратегії України».
Технічні та якісні характеристики закупівлі визначені відповідно до проектно
кошторисної документації (робочій проект) та відповідає державним стандартам і будівельним
нормам.
Очікувана вартість закупівлі обрахована на підставі проектно кошторисної документації з
урахуванням результатів розрахунків (зведеного кошторису) очікуваної вартості автора проекту.

Обґрунтування: Ідентифікатор закупівлі - UA-2021-07-08-001398-c

Вимоги Постанови КМ України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами (Постанова КМ
України від 16 грудня 2020 року №1266)
Обґрунтування доцільності, технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі
за предметом закупівлі: Роботи з авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по
об’єкту: «Капітальний ремонт затворів водопровідних галерей Каховського судноплавного
шлюзу» - код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний
словник» – 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.
ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження
транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій
покладених державою щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.
Виконання робіт з авторського нагляду (нагляду за виконанням будівельних робіт)
необхідно для проведення капітального ремонту б затворів водопровідних галерей Каховського
судноплавного шлюзу відповідно до робочого проекту. Авторський нагляд здійснює контроль
авторів архітектурного проекту за відповідністю будівельних робіт до створених робочих
креслень, технічних характеристик і художніх замислів, зафіксованих у проектній документації та
є обов’язковим.
Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ»
на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки
впровадження транспортної стратегії України».
Технічні та якісні характеристики закупівлі визначені відповідно до проектно
кошторисної документації (робочій проект) та відповідає державним стандартам і будівельним
нормам.
Очікувана вартість закупівлі обрахована на підставі проектно кошторисної документації з
урахуванням результатів розрахунків (зведеного кошторису) очікуваної вартості автора проекту.

 

Обґрунтування закупівлі - Ідентифікатор:UA-2021-06-11-010874-b

Обґрунтування доцільності, технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт затворів водопровідних галерей Каховського судноплавного шлюзу» - код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій покладених державою, щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.
Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ» на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України».
Технічні та якісні характеристики закупівлі визначено відповідно до проектно кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);
- Роботи з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах житлово-комунального господарства. ВБН Д.2.8-204.01.05-2003;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;
Очікувана вартість закупівлі обрахована відповідно до проектно кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом експертним звітом ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України. Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

Обґрунтування закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі центрального пульту управління (ЦПУ) Київського судноплавного шлюзу» (Ідентифікатор закупівлі:UA-2021-05-18-009158-b).

 

Вимоги Постанови КМ України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами (Постанова КМ України від 16 грудня 2020 року №1266)

Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі центрального пульту управління (ЦПУ) Київського судноплавного шлюзу» - код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій покладених державою, щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.

Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ» на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України».

Технічні та якісні характеристики закупівлі визначено відповідно до проектно кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза».

Кошторисна документація складена із застосуванням:

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;

 - Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;

 - Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

 - Перевезення ґрунту і сміття;

 - Перевезення будівельних вантажів;