Перейти до контенту

ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ
Державного підприємства водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ»
  1. Встановлення цілей у сфері якості базується на об'єктивних результатах діяльності державного підприємства, прогнозах розвитку та результатах аналізу процесів системи управління якістю.
  2. У сфері якості підприємство встановлює такі цілі:
    постійне вдосконалення Інтегрованої Системи Управління згідно із вимогами стандартів ДСТУ ISO 9001:2015;

    забезпечення ефективного використання судноплавних шлюзів, флоту та функціонування річкової інформаційної служби з метою організації судноплавства внутрішніми водними шляхами;
    постійне підвищення рівня якості надання послуг, за рахунок професійного розвитку працівників, впровадження інноваційних технологій та змін у систему управління якістю;
    впровадження ефективної організаційної структури ДП «УКРВОДШЛЯХ» за допомогою вдосконалення Інтегрованої Системи Управління;
    залучення всього персоналу до вдосконалення процесів управління ДП «УКРВОДШЛЯХ», стимулювання нововведень, ініціативи, відзначення досягнень та заохочення;
    удосконалення та розвитку існуючої матеріально-технічної бази.

  1. Зобов'язання, що бере на себе керівництво з метою забезпечення реалізації встановлених цілей у сфері якості;

    забезпечення надання кінцевим споживачам послуг, що відповідають їх запитам;
створення сприятливих умов праці та професійного розвитку працівників, повага до прав кожного співробітника та гідна винагорода за їх сумлінну працю;
    впровадження ефективної системи мотивації співробітників;
забезпечення діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» необхідними ресурсами для реалізації встановлених стратегічних цілей і завдань;
    підтримка та розвиток усіх процесів відповідно до сертифікаційних вимог, забезпечення ефективності системи внутрішнього інформування, документообігу та комунікації, відкритості та доступності інформації у сфері якості для всіх зацікавлених сторін.

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ
Державного підприємства водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ»

    Політика щодо якості у сфері діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» ґрунтується на відповідності вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 та постійному вдосконаленні управлінської діяльності підприємства шляхом:

    безперервного удосконалення систем управління із залученням усього персоналу до активної участі у здійсненні управління якістю;
    підвищення результативності роботи та оптимізації виробничих та інших витрат;
    забезпечення ефективної діяльності працівників шляхом дотримання процедур системи управління на основі створення сприятливих умов праці, зростання добробуту та соціального захисту;
    підвищення ефективності використання внутрішніх водних шляхів для судноплавства;
    прийняття збалансованих рішень з питань впровадження нових технологій, удосконалення та розвитку існуючої матеріально-технічної бази;
    удосконалення взаємодії з підприємствами внутрішнього водного транспорту щодо забезпечення безпеки судноплавства;
    актуалізації, внесення змін, постійне вдосконалення Цілей у сфері якості підприємства, враховуючи існуючий досвід та відповідно до міжнародних норм та чинного національного законодавства;
    створення належних умов праці, забезпечення фінансовими, кадровими, матеріальними та технічними ресурсами для реалізації Політики у сфері якості.

Наказом Державної служби України з безпеки на транспорті

від 20.03.2018 № 274

Відкрито навігацію 2018 на Каховському та Запоріжському шлюзах. Просимо судновласників поставитись відповідально до безпеки судноплавства у зв'язку з відсутністю нічного навігаційного забезпечення на річці Дніпро.

 

...продовжувати читання "Навігація 2018"

Наказом Мінінфрастуктури України від 09.02.2018 № 9-О призначено виконуючим обов'язки начальника державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях» Шершньова Дмитра Олександровича з посадовим окладом згідно з штатним розписом.

Кількість прошлюзованого флоту по типам суден через судноплавні шлюзи у 2017р.

...продовжувати читання "Кількість прошлюзованого флоту по типам суден через судноплавні шлюзи у 2017р."

ДП <Укрводшлях> інформує, що за результатами навігації 2017 року через судноплавні шлюзи України прошлюзовано 13408 суден.

У порівнянні з минулорічними показниками 2016 року загальна кількість суден збільшилась на 13 %. При цьому, кількість вантажних суден зросла на 9 %, пасажирських суден - на 32 %, яхт - на 3 %. Кількість закордонних суден збільшилась на 20 %, суден у каботажному плаванні - на 12 %.

Призначити Михайлова-Горячева Сергія Львовича виконуючим обов'язки начальника державного підприємства водних шляхів "Укрводшлях" з 22 листопада 2017 року на період до прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом управління з посадовим окладом згідно з штатним розписом для керівника цього підприємства.

У відповідності до «Деталізованого плану дій Міністерства інфраструктури України щодо виконання плану пріотритетних дій Уряду на 2017 рік» Канівський судноплавний шлюз закрито на міжнавігаційний ремонт для проведення унікальних робіт по заміні робочих підйомно-опускних воріт шлюзу. Завершення робіт предбачається до травня 2018 року.  Нові ворота виготовлені спеціалізованим заводом «Укргідромех» (Нова Каховка), а демонтажно-монтажні роботи будуть виконані спеціалізованою підрядною організацією «Київгідромонтаж».

Інформуємо, що у відповідності до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 16.11.2017р №1105, навігація через Кременчуцький, Дніпродзержинський, Каховський судноплавні шлюзи та Запорізький район гідроспоруд продовжено до 20 грудня.

Навігація через Канівський шлюз буде закрита 21.11.17

Інформуємо, що у відповідності до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 14.03.2017р №239, навігація через Київський шлюз з 16 листопада - закрита.