Перейти до контенту

Ідентифікатор закупівлі – UA-2021-11-03-013841-a

Вимоги Постанови КМ України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами (Постанова КМ України від 16 грудня 2020 року №1266) 

Обґрунтування доцільності, технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт козлових технологічних кранів Кременчуцького судноплавного шлюзу», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (переговорна процедура).

ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій покладених державою, щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.

Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ» на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України».

Технічні та якісні характеристики закупівлі визначено відповідно до проектно кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП».

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;

- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 – 2012;

- Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);

- Роботи з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах житлово-комунального господарства. ВБН Д.2.8-204.01.05-2003;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення будівельних вантажів;

- Устаткування і матеріали;

Очікувана вартість закупівлі обрахована відповідно до проектно кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП».

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:

- Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44.

- Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва.

- Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16.

- Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16.

- Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 5069,754 тис. грн.

 у тому числi: 

 будiвельнi роботи: 2725,830 тис. грн.

 вартiсть устаткування: 657,744 тис. грн.

 iншi витрати: 841,221 тис. грн.

 податок на додану вартiсть: 844,959 тис. грн.

Данi про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі «Пiдсумковi вартiснi параметри».

Очікувана вартість з вирахуванням авторського (177 120) та технічного нагляду (утримання служби замовника) (92 042) розробки ПКД та експертизи складає 4 515 000 грн. з ПДВ.