Перейти до контенту

Обґрунтування: Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-24-005921-b

Вимоги Постанови КМ України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами (Постанова КМ
України від 16 грудня 2020 року №1266)
Обґрунтування доцільності, технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі
за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт козлових технологічних кранів
Кременчуцького судноплавного шлюзу», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - код національного
класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7
Капітальний ремонт і реставрація.
ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження
транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій
покладених державою, щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.
Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ»
на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки
впровадження транспортної стратегії України».
Технічні та якісні характеристики закупівлі визначено відповідно до проектно
кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом товариства з
обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП».
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 – 2012;
- Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);
- Роботи з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах житлово-комунального господарства.
ВБН Д.2.8-204.01.05-2003;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Устаткування і матеріали;
Очікувана вартість закупівлі обрахована відповідно до проектно кошторисної
документації (робочий проект) затверджено експертним звітом товариством з обмеженою
відповідальністю «ПРОЕКСП».
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами
станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.
Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до
ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
- Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний
нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44.
- Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку
закiнчення будiвництва.
- Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б
Д.1.1-1:2013 п.5.8.16.
- Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
п.5.8.16.
- Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
п.5.8.16.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 5069,754 тис. грн.
у тому числi:
будiвельнi роботи: 2725,830 тис. грн.
вартiсть устаткування: 657,744 тис. грн.
iншi витрати: 841,221 тис. грн.
податок на додану вартiсть: 844,959 тис. грн.
Данi про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі «Пiдсумковi вартiснi
параметри».
Очікувана вартість з вирахуванням авторського (177 120) та технічного нагляду (утримання служби
замовника) (92 042) розробки ПКД та експертизи складає 4 515 000 грн. з ПДВ.

Обґрунтування: Ідентифікатор закупівлі - UA-2021-09-22-005096-b

Вимоги Постанови КМ України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами (Постанова КМ
України від 16 грудня 2020 року №1266)
Обґрунтування доцільності, технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі
за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт системи осушення камери Запорізького
судноплавного шлюзу ВП (ЗРГС)», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - код національного класифікатора
України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 Капітальний ремонт і
реставрація.
ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження
транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій
покладених державою, щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.
Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ»
на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101210 «Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану
судноплавних шлюзів».
Технічні та якісні характеристики закупівлі визначено відповідно до проектно
кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом філії
ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».
Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали.
Очікувана вартість закупівлі обрахована відповідно до проектно кошторисної
документації (робочий проект) затверджено експертним звітом експертним звітом філії ДП
«УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом
на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н
Б Д.1.1-3-2013.

Обґрунтування: Ідентифікатор закупівлі - UA-2021-07-08-001398-c

Вимоги Постанови КМ України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами (Постанова КМ
України від 16 грудня 2020 року №1266)
Обґрунтування доцільності, технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі
за предметом закупівлі: Роботи з авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по
об’єкту: «Капітальний ремонт затворів водопровідних галерей Каховського судноплавного
шлюзу» - код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний
словник» – 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.
ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження
транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій
покладених державою щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.
Виконання робіт з авторського нагляду (нагляду за виконанням будівельних робіт)
необхідно для проведення капітального ремонту б затворів водопровідних галерей Каховського
судноплавного шлюзу відповідно до робочого проекту. Авторський нагляд здійснює контроль
авторів архітектурного проекту за відповідністю будівельних робіт до створених робочих
креслень, технічних характеристик і художніх замислів, зафіксованих у проектній документації та
є обов’язковим.
Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ»
на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки
впровадження транспортної стратегії України».
Технічні та якісні характеристики закупівлі визначені відповідно до проектно
кошторисної документації (робочій проект) та відповідає державним стандартам і будівельним
нормам.
Очікувана вартість закупівлі обрахована на підставі проектно кошторисної документації з
урахуванням результатів розрахунків (зведеного кошторису) очікуваної вартості автора проекту.

 

Обґрунтування закупівлі - Ідентифікатор:UA-2021-06-11-010874-b

Обґрунтування доцільності, технічних характеристик та очікуваної вартості закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт затворів водопровідних галерей Каховського судноплавного шлюзу» - код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій покладених державою, щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.
Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ» на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України».
Технічні та якісні характеристики закупівлі визначено відповідно до проектно кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);
- Роботи з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах житлово-комунального господарства. ВБН Д.2.8-204.01.05-2003;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;
Очікувана вартість закупівлі обрахована відповідно до проектно кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом експертним звітом ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України. Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

Обґрунтування закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі центрального пульту управління (ЦПУ) Київського судноплавного шлюзу» (Ідентифікатор закупівлі:UA-2021-05-18-009158-b).

 

Вимоги Постанови КМ України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами (Постанова КМ України від 16 грудня 2020 року №1266)

Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі центрального пульту управління (ЦПУ) Київського судноплавного шлюзу» - код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинно здійснювати заходи щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України за рахунок бюджетних коштів з метою виконання своїх функцій покладених державою, щодо здійснення транспортної, технічної та екологічної політики.

Розмір бюджетного призначення відповідно до фінансового плану ДП «УКРВОДШЛЯХ» на 2021 рік та плану заходів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України».

Технічні та якісні характеристики закупівлі визначено відповідно до проектно кошторисної документації (робочий проект) затверджено експертним звітом ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза».

Кошторисна документація складена із застосуванням:

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;

 - Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;

 - Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

 - Перевезення ґрунту і сміття;

 - Перевезення будівельних вантажів;

24 березня поточного року в.о. директора ДП «УКРВОДШЛЯХ» Ігорем Шевердіним було проведено нараду із лоцманами за участю профільних підрозділів підприємства з метою обговорення планів роботи держаної лоцманської служби на 2021 рік.

Державними річковими лоцманами порушено питання своєчасності оплати праці та створення сприятливих умов для надання послуг агентським організаціям щодо проведення суден річкою Дніпро.

 

Під час дискусії щодо порушених питань керівництвом ДП «УКРВОДШЛЯХ» та державними річковими лоцманами обговорено плани виконання останніми функцій із забезпечення безаварійного проведення суден протягом поточного року та відповідного забезпечення лоцманів місцями відпочинку, транспортом для доставки на місця посадки/висадки тощо.

 

Резюмуючи проведену робочу нараду в.о. директора ДП «УКРВОДШЛЯХ» Ігор Шевердін подякував державним річковим лоцманам за сумлінну працю в умовах поширення коронавірусної хвороби, наголосив на необхідності виконання функцій держави щодо забезпечення проведення суден та запевнив у виконанні зобов’язань і обов’язків підприємства у забезпеченні сталих сприятливих умов праці для державних річкових лоцманів.

Відкриття навігації по судноплавним шлюзам 2021 ДП «УКРВОДШЛЯХ» повідомляє, що за результатами плідної співпраці колективів профільних організацій  Наказом Державної служби морського та річкового транспорту України від № 09 березня 2021 №104 затверджено наступні дати відкриття та закриття навігації на судноплавних шлюзах протягом 2021 року.

 

Київський шлюз 10.03. – 31.12.
Канівський шлюз 10.03. – 31.12.
Кременчуцький шлюз 10.03. – 31.12.
Середньодніпровський шлюз 10.03. – 31.12.
Запорізький РГС 10.03. – 31.12.
Каховський шлюз 10.03. – 31.12.

 

В той же час, в зв’язку з наявністю льодового покриву та льодоставу в підхідних каналах судноплавних шлюзів, з урахуванням положень п. 9.2 Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.10.2003 № 809 та п. 7.5.3 Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.06.2007 № 492, про відкриття навігації на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Середньодніпровському шлюзах та Запорізькому РГС при настанні сприятливих погодних умов буде повідомлено додатково за допомогою РІС та на сайті ДП «УКРВОДШЛЯХ».

УВАГА!!!

 Додатково, до навігаційно-гідрографічного забезпечення судового ходу робота  Канівського судноплавного шлюзу здійснюватиметься лише в світлу пору доби.

 

Продовжуючи розпочатий шлях відновлення та розвитку підприємства, командою професіоналів ДП «УКРВОДШЛЯХ» було відновлено дію сертифікатів на послуги ремонтної бази технічного флоту

Державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях"

Відтак, на сьогодні підприємство має право виконувати наступні види робіт:

  1. Діагностика пристроїв, установок, механізмів, обладнання, корпусних конструкцій і інших об’єктів технічного нагляду; 
  2. Побудова, переобладнання, модернізація та ремонт об’єктів технічного нагляду (суден, корпусних конструкцій, суднового обладнання, механізмів та приладів, виробів та ін.), а саме ремонт, переобладнання, модернізація: суден, корпусних конструкцій, суднового обладнання, механізмів та приладів; 
  3. Ремонт, монтаж та пусконалагоджувальні роботи електрообладнання та обладнання автоматизації; 
  4. Виміри залишкових товщин корпусу конструкцій. 

Сертифікат відповідності ДП УКРВОДШЛЯХ №9-4-02-21

Сертифікат відповідності ДП УКРВОДШЛЯХ № 41-761-20

Сертифікат відповідності ДП УКРВОДШЛЯХ № СВП-41-3-10-21

Сертифікат ввм

Також командою було впроваджено та визнано Регістром судноплавства України систему якості  підприємства, відновлено сертифікацію Кременчуцької водолазної служби на предмет «водолазне обстеження підводної частини гідротехнічних споруд, у т. ч. з залученням підводного телебачення або відео зйомки» та послуги Електро-вимірювальної лабораторії підприємства. 

Сертифікат відповідності ДП УКРВОДШЛЯХ
Сертифікати відповідності ДП "УКРВОДШЛЯХ"

Успіх — це здатність крокувати від однієї перемоги до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Підбиваємо підсумки року й упевнено крокуємо далі!

На виконання Договору від 10.11.2020 № 46/2020-К/Т/Б, укладеного між ДП «УКРВОДШЛЯХ» та ТОВ «Спецтермомонтаж-Енерго», останнім розпочато роботи з капітального ремонту гідротехнічних конструкцій водопровідних галерей та днища судової камери Каховського судноплавного шлюзу.

План ремонту на Каховському шлюзі
Календарний план виконання робіт по капітальному ремонту на Каховському судноплавному шлюзі - ДП"Укрводшлях"

 

Очікуваний строк завершення виконання робіт – перший тиждень березня поточного року (графік виконання робіт додається).

Інформацію про хід виконання ремонтних робіт щотижнево буде висвітлено додатково.

Будь-яка нагорода для підприємства є позитивним меседжем для зовнішнього ринку та стимулом для ефективної праці в подальшому. Відзнаки, нагороди тощо, як правило, є результатом оцінки роботи колективу, а відтак такі знакові події підштовхують колектив до нових звершень.

Свідоцтво
ДП «УКРВОДШЛЯХ» присвоєно провідний статус і надано рейтинговий ступінь «Лідер Галузі».

Державне підприємство водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ» – це багаторічна історія розвитку річкової інфраструктури та надбання багатьох поколінь.

Нещодавно підприємство за всю його історію було вперше нагороджено званням Національного бізнес-рейтингу. ДП «УКРВОДШЛЯХ» присвоєно провідний статус і надано рейтинговий ступінь «Лідер Галузі».

«Лідер галузі» – це рейтингова програма, спрямована на визначення провідних підприємств різних сфер української економіки, які досягли значних успіхів і завоювали довіру партнерів і споживачів. Почесним званням «Лідер галузі» нагороджуються компанії, що увійшли до топ галузевого рейтингу за результатами аналізу фінансово-економічних показників.

«Колектив із натхненням сприйняв інформацію, яка стала ще більшим поштовхом для ефективної та злагодженої роботи», — розповів в.о. начальника ШЕВЕРДІН Ігор Володимирович.

Тому ця нагорода – лише початок!

 

*Посилання на першоджерело: https://nbr.com.ua/uspih-pidtverdzhenij-rezultatom-ukrvodshlyah-u-spisku-lideriv