Перейти до контенту

Антикорупційний план заходів

П Л А Н

 заходів щодо запобігання та виявлення корупції  Державного Підприємства водних шляхів "УКРВОДШЛЯХ" до кінця 2019 року.

№ з/п Найменування заходу Термін виконання Виконавець
1.     1. Надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2.     2. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3.       Організація та надання методичної допомоги працівникам підприємства з питань правильності електронного декларування доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру. квітень Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
4.     3. Інформувати керівника ДП «УКРВОДШЛЯХ» та правоохоронні органи у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про намагання або  вчинення корупційних правопорушень посадовими особами підприємства. негайно в разі виявлення Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
5.       Оприлюднення (на головній сторінці) тексту Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті ДП «УКРВОДШЛЯХ» для працівників підприємства та партнерів. червень системний адміністратор
6.       Додатково створити на офіційному веб-сайті ДП «УКРВОДШЛЯХ» розділ «Повідом про корупцію» з телефонами та годинами прийому працівників підприємства уповноваженою особою. (на головній сторінці) червень системний адміністратор
7.       Проводити заняття (семінари) з працівниками ДП «УКРВОДШЛЯХ» по антикорупційній діяльності. щоквартально

липень

вересень

грудень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
8.     4. Ведення обліку працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ» притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
9.     5. Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
10.                       6. Зробити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» та оприлюднити на офіційному сайті підприємства. вересень керівник підприємства,

керівники відділів,

уповноважена особа

 

11.                       7. Вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
12.                         Розгляд в межах повноважень повідомлень про причетність працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ» до корупційних правопорушень. постійно

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
13.                         Прийняття  участі у проведенні в встановленому порядку службового розслідуванні (перевірки) в ДП «УКРВОДШЛЯХ» з метою  виявлення умов що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
14.                         Розгляд звернень з питань правового характеру або надання правових роз’яснень з цих питань у межах компетенції. у разі надходження Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
15.                         Інформувати керівника ДП «УКРВОДШЛЯХ» про результати роботи за місяць та заходи заплановані на наступний місяць щомісяця Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
16.                         Здійснювати підготовку та направлення до керівництва ДП «УКРВОДШЛЯХ» звіту про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції та реєстру працівників притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень щомісяця Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
17.                         Проводити анонімне опитування серед працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ» щодо можливого виявлення фактів порушення антикорупційного законодавства постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
18.                         Розробити план роботи відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції в ДП «УКРВОДШЛЯХ» на 2020 рік грудень 2019 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
19.                         Здійснювати підготовку та направлення до Міністерства інфраструктури щоквартальних звітів про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції та реєстру працівників притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень. щоквартально

квітень

серпень

грудень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
20.                         Забезпечити вжиття заходів щодо припинення трудових відносин з працівниками, які визнанні винними у вчинені корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів невідкладно (після набрання рішення суду законної сили) Керівник    ДП «УКРВОДШЛЯХ»

 

 

 

Уповноважена особа з питань                                           Нескорожений І.О.

запобігання та виявлення корупції