Перейти до контенту

Антикорупційний план заходів на 2020 рік

П Л А Н

 заходів щодо запобігання та виявлення корупції  Державного Підприємства водних шляхів "УКРВОДШЛЯХ" до кінця 2020 року.

№ з/п Найменування заходу Термін виконання Виконавець
1.     1. Організація та надання методичної допомоги працівникам підприємства з питань правильності електронного декларування доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру. січень-квітень Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2.       Надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3.       Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
4.     3. Інформувати керівника ДП «УКРВОДШЛЯХ» та правоохоронні органи у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про намагання або  вчинення корупційних правопорушень посадовими особами підприємства. негайно в разі виявлення Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
5.       Створити комісію та  зробити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» та оприлюднити на офіційному сайті підприємства. лютий керівник підприємства,

керівники відділів,

уповноважена особа

 

6.       Оновити розділ «Повідом про корупцію» на офіційному веб-сайті ДП «УКРВОДШЛЯХ». Доповнити загальним звітом за 2019 рік. січень системний адміністратор
7.       Проводити заняття (семінари) з працівниками ДП «УКРВОДШЛЯХ» по антикорупційній діяльності. щоквартально

квітень

серпень

жовтень

грудень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
8.     4. Ведення обліку працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ» притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
9.     5. Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
10. 6. Постійна перевірка підприємств-учасників тендерних торгів. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
11. 7. Вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
12.   Розгляд в межах повноважень повідомлень про причетність працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ» до корупційних правопорушень. постійно

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
13.   Прийняття  участі у проведенні в встановленому порядку службового розслідуванні (перевірки) в ДП «УКРВОДШЛЯХ» з метою  виявлення умов що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
14.   Розгляд звернень з питань правового характеру або надання правових роз’яснень з цих питань у межах компетенції. у разі надходження Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
15.   Інформувати керівника ДП «УКРВОДШЛЯХ» про результати роботи за місяць та заходи заплановані на наступний місяць щомісяця Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
16.   Здійснювати підготовку та направлення до керівництва ДП «УКРВОДШЛЯХ» звіту про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції та реєстру працівників притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень щомісяця Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
17.   Проводити анонімне опитування серед працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ» щодо можливого виявлення фактів порушення антикорупційного законодавства постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
18.   Розробити план роботи відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції в ДП «УКРВОДШЛЯХ» на 2021 рік грудень 2020 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
19.   Здійснювати підготовку та направлення до Міністерства інфраструктури щоквартальних звітів про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції та реєстру працівників притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень. щоквартально

квітень 1 кв.

серпень  2 кв.

жовтень 3 кв.

січень 4 кв.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
20.   Забезпечити вжиття заходів щодо припинення трудових відносин з працівниками, які визнанні винними у вчинені корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів невідкладно (після набрання рішення суду законної сили) Керівник    ДП «УКРВОДШЛЯХ»

 

 Уповноважена особа з питань

Запобігання та виявлення корупції

Нескорожений І.О.