Перейти до контенту

Щорічний звіт за 2019 рік

Звіт про результати виконання Антикорупційної програми та вимог антикорупційного законодавства державного підприємства "УКРВОДШЛЯХ" за 2019 рік

Антикорупційна програма ДП "УКРВОДШЛЯХ" (далі Програма) на 2019 рік була розроблена на виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 № 1700-VII, з метою створення системи прийняття рішень у сфері антикорупційної політики з урахуванням чинників, які призводять до корупції та є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності установи.

Головною метою антикорупційної програми підприємства, що була затверджена наказом №86 від 14.06.2019 року, є виявлення корупційних ризиків, які стимулюють корупцію та корупційні правопорушення під час виконання обов’язків посадовими особами ДП "УКРВОДШЛЯХ" та її філій (шлюзів), усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

В Антикорупційній програмі більш детально наведено визначення понять корупції, корупційного правопорушення, неправомірної вигоди, правопорушень, пов’язаних з корупцією, приватного інтересу, реального та потенційного конфлікту інтересів, прямого підпорядкування, відповідно до положень діючого антикорупційного законодавства України.

Дія Антикорупційної програми поширюється на всіх працівників центрального апарату ДП "УКРВОДШЛЯХ" та її філій (шлюзів).

До Антикорупційної програми включено розділи, що регулюють взаємодію працівників з представниками державних органів, які реалізують контрольно-наглядові функції, з приватними підприємствами, установами, організаціями, порядок виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.

В установленні діючим законодавством терміни, забезпечено виготовлення електронних цифрових підписів та подання електронних декларацій для осіб, на яких розповсюджується обов’язок щодо електронного декларування доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру.

Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік подали 80 посадових осіб апарату управління та філій ДП "УКРВОДШЛЯХ". Одна посадова особа несвоєчасно подала декларацію, встановлено 3 випадки неподання посадовими особами декларації.

До Національного агентства з питань запобігання корупції було направлено повідомлення про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій у строки та формі, що встановлені Рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19.

Уповноваженим, відділом кадрів, юридичним відділом центрального апарату та керівниками філій (шлюзів) проводиться роз’яснювальна робота серед працівників центрального апарату та філій з питань антикорупційного законодавства України, забезпечується якісний добір і розстановка кадрів з урахуванням обмежень та можливості виникнення конфлікту інтересів, вживаються заходи щодо виявлення конфлікту інтересів, проводиться аналіз й вивчення проектів наказів, розпоряджень центрального апарату та філій на предмет їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства.

Уповноваженим проводиться  перевірка положень про структурні підрозділи та посадові інструкції посадових осіб з метою виявлення корупційних ризиків.

На виконання вимог Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII та з метою зменшення корупційних ризиків, забезпечення прозорості та відкритості, закупівля товарів, робіт і послуг в установі проводиться з використанням електронної системи закупівель. Запроваджено механізм виявлення недобросовісних (ризикових) ділових партнерів, здійснено аналіз суб’єктів господарської діяльності, що співпрацюють з підприємством. Уповноважений завжди присутній на нарадах тендерного комітету для запобігання та виявлення можливого конфлікту інтересів.

Відповідальними підрозділами ДП "УКРВОДШЛЯХ" забезпечується кваліфікований та об’єктивний розгляд звернень і запитів відповідно до ЗУ "Про звернення громадян" та ЗУ "Про доступ до публічної інформації". Проводиться своєчасне і прозоре наповнення та оприлюднення інформації на сайті підприємства.

     Затверджено Порядок розгляду Уповноваженим  повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією діянь в ДП "УКРВОДШЛЯХ" .

Наказом ДП "УКРВОДШЛЯХ" від 27.06.2019р. № 106 затверджено створення Комісії з оцінки корупційних ризиків, Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків (додаток №1) та склад комісії (додаток №2). Проведено ідентифікацію корупційних ризиків та їх оцінку. За результатами перевірки в установі можливі корупційні ризики з середнім та низьким рівнем. Ризики високого рівня відсутні.

Здійснюється моніторинг та контроль за виконанням актів антикорупційного законодавства, правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Надаються роз’яснення працівникам з питань застосування антикорупційного законодавства, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Проведено практичні заходи по роз’ясненню:

- посадовим особам центрального апарату та філій (суб’єктам декларування) щодо зобов’язання в терміни установлені Законом України "Про запобігання корупції" подавати декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування);

- щодо визначення «посадових осіб юридичної особи публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону).

Протягом 2019 року, відповідно до реалізації засад антикорупційної політики:

- особи, щодо яких складено обвинувальні акти стосовно вчинення кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією відсутні;

- особи, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією відсутні;

- особи, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення відсутні;

- особи, звільнені з посади (роботи) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також особи, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, відсутні;

- збитків та шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією не має;

- пропозиції щодо скасування посадовими особами локальних нормативних актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення не надходили;

- приписи щодо усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, або невиконання вимог антикорупційного законодавства, посадовим особам не направлялись;

- отримано одне анонімне повідомлення про вчинення правопорушень працівниками;

- направлено повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій у строки та формі, що встановлені Рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19 – 17;

-  уповноваженим  постійно здійснюється моніторинг договорів відповідно до розроблених та затверджених критеріїв антикорупційної перевірки ділових партнерів на предмет недобросовісних (ризикових) контрагентів та попередження можливого конфлікту інтересів. За результатами моніторингу контрагентів у 2019 році виявлено порушень – 1;

Антикорупційна програма державної установи ДП "УКРВОДШЛЯХ" знаходиться у вільному доступі всіх працівників у структурних підрозділах центрального апарату та філій (шлюзах), розміщена на офіційному веб-сайті установи.

Працівники ознайомлені з Антикорупційної програмою належним чином. Пропозиції від Міністерства інфраструктури щодо внесення змін до Антикорупційної програми державної підприємства "УКРВОДШЛЯХ" були враховані та внесені в Антикорупційну програму підприємства.

 

 

Уповноважений з антикорупційної                                         І.О. Нескорожений

діяльності