Перейти до контенту

Щорічний звіт за 2023 рік

ЗВІТ
про результати моніторингу виконання та оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою державного підприємства водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ» (далі – ДП «УКРВОДШЛЯХ, Підприємство) у 2023 році

    На виконання глави 1 розділу VIII Антикорупційної програми ДП «УКРВОДШЛЯХ» на 2023-2025 роки (далі – Антикорупційна програма), пунктів 9.1, 9.4 ДСТУ ISO 37001:2018 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважений) проведений моніторинг виконання й оцінка результатів впровадження протягом 2023 року заходів, передбачених Антикорупційною програмою.
    Відповідно до політик запобігання та протидії корупції, розроблених та впроваджених на ДП «УКРВОДШЛЯХ», за формування нетерпимого ставлення до корупції у структурних та відокремлених підрозділах несуть відповідальність, як прямі, так і безпосередні керівники.
    Відповідно до Антикорупційної програми, наказу ДП «УКРВОДШЛЯХ» від 27.04.2023 № 85, своєчасне та безумовне виконання заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми й усунення корупційних ризиків, в межах своїх повноважень повинен проводити не лише Уповноважений, а й посадові особи всіх рівнів та інші працівники ДП «УКРВОДШЛЯХ». За результатами здійснення нагляду/перевірок/моніторингу Уповноважений лише інформує керівництво про виявлені корупційні ризики й корупціогенні фактори, надає рекомендації/ роз’яснення/пропозиції, а остаточне рішення приймають відповідні керівники ДП «УКРВОДШЛЯХ» та його відокремлених підрозділів (у тому числі щодо управління ризиками).

Управління корупційними ризиками

    Протягом лютого - квітня 2023 року під головуванням Уповноваженого постійно діюча Робоча група з оцінювання корупційних ризиків ДП «УКРВОДШЛЯХ» у складі, затвердженому наказом ДП «УКРВОДШЛЯХ» від 28.02.2023 № 21, проводила відповідно до затвердженого плану оцінку корупційних ризиків.
    Результати оцінки корупційних ризиків свідчили про відсутність позитивної динаміки у мінімізації корупційних ризиків в попередні періоди, в тому числі завдяки відсутності системної роботи щодо розробки і впровадження антикорупційних політик на Підприємстві у попередні роки.
    Оцінювання корупційних ризиків у діяльності державного підприємства водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ» проведено відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 р. № 830/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за № 219/37555( далі – Методологія).
   
Відповідно до наказу ДП «УКРВОДШЛЯХ» від 17.02.2023 № 16 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків в державному підприємстві водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ»» на Підприємстві проведено оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання.
   
Згідно з Методологією та з метою залучення до процесу ідентифікації та оцінки корупційних ризиків представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Підприємства та мають досвід роботи у сфері його діяльності, наказ ДП «УКРВОДШЛЯХ» від 17.02.2023 № 16 оприлюднено на офіційному вебсайті ДП «УКРВОДШЛЯХ».
   
Водночас, пропозицій від представників громадськості, експертів щодо залучення до процесу оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» не надійшло.
   
Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» проводилась Робочою групою, яка є постійно діючим консультативно - дорадчим органом ДП «УКРВОДШЛЯХ». Робочу групу з оцінювання корупційних ризиків (далі – Робоча група) утворено наказом ДП «УКРВОДШЛЯХ» від 28.02.2023 року № 21 «Про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків».
   
До складу Робочої групи входять 12 працівників структурних підрозділів апарату ДП «УКРВОДШЛЯХ».
   
До роботи Робочої групи також залучалися інші працівники ДП «УКРВОДШЛЯХ» для надання необхідної для проведення оцінки корупційних ризиків інформації.
   
Оцінку корупційних ризиків проведено Робочою групою згідно з робочим планом оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства, затвердженим головою Робочої групи 02.03.2023 року, в якому визначені об’єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до завдань ДП «УКРВОДШЛЯХ», визначених Статутом Підприємства, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 13 листопада 2020 року № 785 (нова редакція), строки та особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту, а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків.
   
Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища ДП «УКРВОДШЛЯХ» на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно- правових актах і організаційно-управлінській діяльності Підприємства.
   
З метою ідентифікації (виявлення) найбільш вразливих до корупційних ризиків сфер діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції (далі-Уповноважений) організовано анонімне анкетування працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ», а також його відокремлених підрозділів, з використанням мережі Інтернет.
   
Громадськість та експерти не виявили бажання взяти участі в ідентифікації корупційних ризиків шляхом анонімного анкетування.
   
Загалом в анонімному анкетуванні взяли участь 33 респондента ДП «УКРВОДШЛЯХ», що становить 30,5% від загальної кількості наявних працівників на робочих місцях (включно з відокремленими підрозділами). Було складено аналітичну довідку, яка доведена до членів Робочої групи.
   
Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» використано такі джерела інформації як: нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність ДП «УКРВОДШЛЯХ», аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди, результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок; публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах, відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень, звернення, що надійшли до
ДП «УКРВОДШЛЯХ» від фізичних та юридичних осіб, анкетування працівників ДП«УКРВОДШЛЯХ».
   
При оцінці корупційних ризиків було враховано пропозицію голови Робочої групи – включити до реєстру корупційних ризиків у діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» розділ «Публічні закупівлі».
   
За результатами ідентифікації корупційних ризиків Робочою групою ідентифіковано 21 корупційний ризик у діяльності Підприємства, здійснено їх формальне визначення, проаналізовано існуючі заходи контролю, визначено рівні корупційних ризиків.
   
За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» Робочою групою підготовлено звіт, який містить реєстр корупційних ризиків у діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ». Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» схвалено на засіданні Робочої групи, яке відбулося 11.04.2023 року (Протокол №5).
   
У зв’язку зі змінами організаційної структури Підприємства наказом від 09.10.2023 № 279 були внесені зміни в персональний склад Робочої групи.

Просвітницькі заходи

    З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим забезпечено ознайомлення із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційною програмою та прийнятими на її виконання внутрішніми документами ДП «УКРВОДШЛЯХ» новопризначених працівників.
    Підприємство забезпечує належне та достатнє доведення положень Антикорупційної програми та внутрішніх документів ДП «УКРВОДШЛЯХ» у сфері запобігання та протидії корупції, змін у антикорупційному законодавстві та практиці його застосування до усіх працівників Підприємства шляхом інформування (комунікацій).
   
Розпорядженням ДП «УКРВОДШЛЯХ» від 20.09.2023 № 87 «Щодо проведення онлайн - курсу «Основи антикорупції для всіх і кожного», керівників структурних, відокремлених підрозділів працівників Підприємства зобов’язано пройти особисто та організувати проходження підлеглими працівниками онлайн - курсу з обов’язковим отриманням відповідного Сертифікату.
   
Уповноваженим надаються повідомлення, роз'яснення та консультації працівникам ДП «УКРВОДШЛЯХ» з питань виконання та реалізації Антикорупційної програми тощо.
   
Зокрема, суб’єктам декларування надавались повідомлення щодо актуальної інформації з питань фінансового контролю. Разом з тим, з метою належної обізнаності у змінах в законодавстві України, до відома суб’єктів декларування доводилась інформація щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану.
   
З метою належного контролю щодо подання суб’єктами декларування ДП «УКРВОДШЛЯХ» електронних декларацій та консультативного супроводу кампаній декларування за 2021, 2022, 2023 роки Підприємством видано накази від 19.10.2023 № 299 «Про забезпечення подання електронних декларацій за 2021, 2022 роки суб’єктами декларування ДП «УКРВОДШЛЯХ»», від 19.12.2023 № 405 «Про забезпечення подання електронних декларацій за 2023 рік суб’єктами декларування ДП «УКРВОДШЛЯХ»».
   
Відповідно до план-графіку проведення навчальних заходів з антикорупційної тематики з працівниками підприємства проведено п’ять лекцій та по підсумках занять зроблений зріз знань кожного учасника.

Заходи запобігання та перевірки

    ДП «УКРВОДШЛЯХ» прагне забезпечити, щоб конфлікт інтересів не мав
несприятливого впливу на інтереси Підприємства, а також інтереси контрагентів, шляхом запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів.
   
З метою вдосконалення системи роботи щодо виявлення та врегулювання конфліктів інтересів на Підприємстві наказом від 08.06.2023 № 116 «Про затвердження Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у державному підприємстві водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ»» затверджений та впроваджений порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на Підприємстві.
   
ДП «УКРВОДШЛЯХ» прагне здійснювати співпрацю з діловими партнерами, які здійснюють свою діяльність законно та етично, взаємодія з якими не несе корупційних ризиків для Підприємства.
   
Таким чином, відповідно до статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми та з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності підприємства вимогам антикорупційного законодавства, наказом  ДП  «УКРВОДШЛЯХ» від 29.05.2023 № 108 «Про затвердження Примірної форми антикорупційного застереження в проєктах договорів/договорах» затверджено примірну форму антикорупційного застереження в договорі (далі – Антикорупційне застереження).
   
Керівники структурних підрозділів ДП «УКРВОДШЛЯХ» при підготовці проєктів договорів/договорів обов’язково враховують Антикорупційне застереження, як істотну умову Договору відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України.
   
Метою антикорупційного застереження є надання ДП «УКРВОДШЛЯХ» гарантій дотримання антикорупційного законодавства, яке на неї поширюється, та отримання аналогічних гарантій від ділового партнера.
   
Крім того, на виконання Антикорупційної програми, а також мінімізації
корупційних ризиків наказом ДП «УКРВОДШЛЯХ» від 06.09.2023 № 221 «IIpo затвердження Порядку перевірки контрагентів ДП «УКРВОДШЛЯХ» у сфері публічних закупівель» затверджено та впроваджено механізми і процедури перевірки контрагентів Підприємства.

Політика та процедури ділової гостинності. Подарунки

    Працівники ДП «УКРВОДШЛЯХ» утримуються від пропозицій ділової гостинності, подарунків посадовим особам, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, якщо така ділова гостинність, подарунки можуть бути розцінені як спонукання або готовність до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю Підприємства.
    Повідомлень Уповноваженому щодо (здійснення) або отримання подарунка/ділової гостинності в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність не було.
   
З метою регламентації механізму отримання, передачі, оцінки та обліку подарунків посадовими особами та працівниками державного підприємства водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ», відповідно до статті 23 Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 року № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям», наказу Підприємства від 27.10.2023 № 317 на Підприємстві впроваджено «Положення про порядок дій з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками ДП «УКРВОДШЛЯХ»».

Благодійна та спонсорська діяльність

    ДП «УКРВОДШЛЯХ» не може здійснювати благодійну або спонсорську
діяльність навіть у разі відсутності заборон, встановлених законодавством.
   
Інформації або фактів використання ресурсів ДП «УКРВОДШЛЯХ» (фінансові, матеріальні, інші) для благодійної або спонсорської діяльності посадовими особами та працівниками не було.

Підтримка політичних партій

    ДП «УКРВОДШЛЯХ» не бере участі в політичній діяльності.
    Інформації або фактів зайняття політичною пропагандою під час виконання своїх трудових обов’язків та перебування на території ДП  «УКРВОДШЛЯХ» та його відокремлених підрозділів працівниками Підприємства не було.
   
Інформації або фактів використання найменування ДП «УКРВОДШЛЯХ» та ресурсів Підприємства (фінансові, матеріальні, інші) для цілей своєї політичної діяльності працівниками Підприємства не було.

Перевірка кандидатів на посади

    З метою реалізації Антикорупційної програми, в рамках процедур добору персоналу та здійснення перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків, Уповноваженим підготовлено проєкт та затверджено наказ ДП «УКРВОДШЛЯХ» від 29.09.2023 № 208 «Про затвердження Порядоку проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків ДП «УКРВОДШЛЯХ»». Уповноваженим у співпраці з начальником відділу по роботі з персоналом та начальником юридичного відділу перевірено одного претендента на посаду, що вразлива до корупційних ризиків. Висновки щодо результатів перевірки доведені до керівника підприємства.

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

    ДП «УКРВОДШЛЯХ» створює сприятливі умови для викривачів та формує повагу до викривачів як частину ділової культури Підприємства.
    Підприємство забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення

про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Повідомлення).
    Відповідно до частини першої, четвертої статті 531 Закону України «Про

запобігання корупції», Антикорупційної програми та з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» вимогам антикорупційного законодавства, на Підприємстві затверджені накази:
    - від 17.02.2023 № 15 «Про затвердження Положення щодо впровадження державним підприємством водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ» механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»»;
    - від 21.04.2023 № 82 «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, щодо порушення вимого Закону України «Про запобігання корупції» у ДП «УКРВОДШЛЯХ»»;
    - від 24.04.2023 № 83 «Про затвердження пам’яток»;
    - від 15.06.2023 № 122 «Про призначення відповідального за реалізацію повноважень із захисту прав викривачів у ДП «УКРВОДШЛЯХ»».
    Крім того, відповідно до статтей 37, 38 Закону України «Про запобігання
корупції», Антикорупційної програми та з метою запровадження моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які регулюють засади поведінки працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ», зокрема формування поваги до викривачів як відповідальних громадян, наказом Підприємства від 23.03.2023 № 28 «Про затвердження Кодексу етики ДП «УКРВОДШЛЯХ»».
   
Необхідно зазначити, що за звітний період повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» від або щодо посадових осіб та працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ» не було. Повідомлення про можливі факти порушень Антикорупційної програми від або щодо посадових осіб та працівників Підприємства відсутні.
   
Під час погодження (візування) Уповноваженим проектів наказів про встановлення надбавок працівникам ДП «УКРВОДШЛЯХ» порушень рекомендацій щодо застосування окремих положень Колективного договору ДП  «УКРВОДШЛЯХ», в частині, що стосується усунення корупційних ризиків в механізмах оплати праці працівників та дотримання посадовими особами Підприємства організаційно-розпорядчих актів не виявлено.
   
Таким чином, встановлено відсутність ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, ознак порушень Антикорупційної програми за вчинення якого передбачено дисциплінарну відповідальність посадовими особами ДП «УКРВОДШЛЯХ». Підстави для проведення внутрішнього розслідування, інформування спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції відсутні.

Порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»,
Антикорупційної програми, заходів вжитих для усунення таких порушень та
запобігання їх вчиненню у майбутньому

    Під час здійснення нагляду і контролю Уповноваженим , відповідальними особами відокремлених підрозділів за дотриманням Антикорупційної програми посадовими особами усіх рівнів, порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми виявлено не було.

Проведення перевірок, внутрішніх розслідувань, їх результати

    У звітному періоді внутрішніх розслідувань, позапланових перевірок з питань порушень Закону України «Про запобігання корупції» або Антикорупційної програми не було.

Гарантії незалежності Уповноваженого

    Фактів або ознак порушення забезпечення гарантій незалежності Уповноваженого працівниками ДП«УКРВОДШЛЯХ» не було.

Висновки

    Проведеною самооцінкою ефективності та результативності виконання Антикорупційної програми, встановлено, що вжито певних заходів для усунення, мінімізації ідентифікованих у 2023 році корупційних ризиків, удосконалення процесу навчання, забезпечення якісного нормативного регулювання окремих сфер діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ». Вжиті заходи здатні сприяти досягненню основної мети розробки Антикорупційної програми – забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» вимогам антикорупційного законодавства.
    Відсутність повідомлень до НАЗК щодо виявлених порушень вимог ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктами декларування, свідчить про належний рівень здійснюваної роз’яснювальної та консультативної роботи на Підприємстві. Система виявлення й врегулювання конфліктів інтересів свідчить про можливість справлятися з проблемними питаннями й позитивну динаміку у мінімізації корупційних ризиків. Відсутність обвинувальних судових рішень щодо притягнення посадових осіб ДП «УКРВОДШЛЯХ» до відповідальності за вчинення корупційних злочинів, є об’єктивним підтвердженням належної ефективності й системної превентивної роботи у антикорупційному напрямку ДП  «УКРВОДШЛЯХ», яку можна оцінити як достатню та в певній мірі ефективну. Система управління щодо протидії корупції придатна для результативного управління корупційними ризиками та є результативною. Загальноочікувані результати впровадження антикорупційних процедур, передбачених нормативно-правовими актами Підприємства, досягнуті.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції                                                                            Олександр ЛАПЧИК