Перейти до контенту

План заходів на 2022 рік

П Л А Н
 заходів щодо запобігання та виявлення корупції  Державного Підприємства водних шляхів "УКРВОДШЛЯХ" до кінця 2022 року.

№ з/п Найменування заходу Термін виконання Виконавець
1.      Організація та надання методичної допомоги працівникам підприємства з питань правильності електронного декларування доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру. січень-квітень Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2.      Оновити розділ «Антикорупційна діяльність» на офіційному веб-сайті ДП «УКРВОДШЛЯХ» для працівників підприємства та партнерів. січень системний адміністратор, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3.      Зробити звіт в складі комісії за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «УКРВОДШЛЯХ» та оприлюднити його на офіційному сайті підприємства. січень керівник підприємства,

керівники відділів,

уповноважена особа

4.      Проведення інструктажів для новопризначених працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ», щодо ознайомлення з обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» постійно, протягом 2022 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
5.    1. Надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
6.    2. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
7.      Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування ДП «УКРВОДШЛЯХ» електронних декларацій у визначеному законодавством порядку.

 

 

протягом 2022 року, у визначені законодавством строки Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
8.    3. Інформувати керівника ДП «УКРВОДШЛЯХ» та правоохоронні органи у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про намагання або  вчинення корупційних правопорушень посадовими особами підприємства. негайно в разі виявлення Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
9.      Проводити заняття (семінари) з працівниками ДП «УКРВОДШЛЯХ» по антикорупційній діяльності. щоквартально

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
10.  Забезпечення попередження осіб, які припиняють діяльність пов’язану з виконанням функцій держави, про необхідність наступного року після припинення діяльності подавати декларацію за типом «після звільнення» постійно, протягом 2022 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
11.5. Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
12.6. Зробити офіційний запит на відокремлені підрозділи в т.ч. шлюзи щодо наявності серед працівників конфлікту інтересів. червень-липень Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
13.7. Вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
14.  Розгляд в межах повноважень повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДП «УКРВОДШЛЯХ». у терміни які встановлені чинним законодавством

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
15.  Участь у проведенні в встановленому порядку службового розслідуванні (перевірки), а також в дисциплінарних провадженнях в структурі ДП «УКРВОДШЛЯХ» з метою  виявлення причин та умов що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства. у разі необхідності за дорученням керівництва Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
16.  Розгляд звернень з питань правового характеру або надання правових роз’яснень з цих питань у межах компетенції. у разі надходження Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
17.  Інформувати керівника ДП «УКРВОДШЛЯХ» про результати роботи за місяць та заходи заплановані на наступний місяць щомісяця Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
18.  Здійснювати підготовку та направлення до керівництва ДП «УКРВОДШЛЯХ» звіту про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції та реєстру працівників притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень щомісяця Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
19.  Проводити анонімне опитування серед працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ» щодо можливого виявлення фактів порушення антикорупційного законодавства постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
20.  Розробити та затвердити план роботи відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції в ДП «УКРВОДШЛЯХ» на 2022 рік січень      2022 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
21.  Здійснювати підготовку та направлення до Міністерства інфраструктури щоквартальних звітів про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції та реєстру працівників притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень. щоквартально

квітень,

серпень,  жовтень

грудень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
22.  Забезпечити вжиття заходів щодо припинення трудових відносин з працівниками, які визнанні винними у вчинені корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів невідкладно (після набрання рішення суду законної сили) Керівник    ДП «УКРВОДШЛЯХ»

Уповноважена особа з питань                                                                 
Запобігання та виявлення корупції                                                                         Нескорожений І.О.