Перейти до контенту

Плани заходів

ПЛАН
заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державного підприємства водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ» на 2023 рік

№ з/п Найменування заходу Термін виконання Виконавець
1. Забезпечення роботи Робочої групи з оцінки корупційних ризиків та моніторингу антикорупційної програми ДП «УКРВОДШЛЯХ» з метою: планування організаційно-підготовчих заходів, ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, складання звіту за результатами такої оцінки. Упродовж року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2. Організація навчальних заходів (професійних та короткострокових програм, онлайн курсів, семінарів, тренінгів тощо) з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності. Упродовж року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3.

Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі-Закон), оновлення розділу «Антикорупційна діяльність» на офіційному веб-сайті ДП»УКРВОДШЛЯХ».

Лютий

Відділ інформаційних технологій, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальники відокремлених підрозділів
4.

Організація та надання методичної допомоги декларантам з питань правильності заповнення електронної декларації.

Упродовж року  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
5. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
6. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з працівниками ДП «УКРВОДШЛЯХ», спрямованої на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Упродовж року Начальники структурних підрозділів ( в т.ч. відокремлених), уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
7. Здійснення контролю за дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
8. Проведення інструктажів для новоназначених працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ» щодо ознайомлення з обмеженнями та заборонами встановленими Законом, вимогами Антикорупційної програми підприємства, Кодексом етики ДП «УКРВОДШЛЯХ». Упродовж року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Начальники відокремлених підрозділів
9. Інформування Директора «УКРВОДШЛЯХ», Національне агентство з питань запобігання корупції (далі-Національне агентство) або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками підприємства. Негайно, у разі надходження інформації Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
10. Повідомлення Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування декларацій у визначеному законодавством порядку. У строк встановлений чинним законодавством Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
11. Проведення занять з працівниками                ДП «УКРВОДШЛЯХ» з антикорупційної тематики. За окремим план-графіком Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Начальники відокремлених підрозділів
12. Забезпечення попередження декларантів ДП «УКРВОДШЛЯХ», які припиняють діяльність на підприємстві щодо необхідності подачі декларації «після звільнення». Упродовж року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Начальники відокремлених підрозділів
13. Здійснення заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо його врегулювання. Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Начальники структурних підрозділів, Начальники відокремлених підрозділів
14. Розгляд в межах повноважень повідомлень про порушення вимог Закону працівниками ДП «УКРВОДШЛЯХ». Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
15. Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону. У разі необхідності Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
16. Проведення анонімного опитування серед працівників ДП «УКРВОДШЛЯХ» щодо виявлення можливих фактів порушення антикорупційного законодавства. 1 раз на рік Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
17. Участь у проведенні  службових розслідувань, які проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону. У разі призначення Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
18. Подання до Національного агентства запобігання корупції (далі-НАЗК)  інформації щодо діяльності уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції. Відповідно до строків, визначених НАЗК Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
19. Інформування директора ДП«УКРВОДШЛЯХ» щодо результатів роботи за місяць, та заходи що заплановані на наступний місяць. Щомісяця Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
20. Розробка та затвердження плану роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДП «УКРВОДШЛЯХ» на 2023рік. до 28.02.2023 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
21. Забезпечення підготовки проекту Плану заходів запобігання та виявлення корупції ДП  «УКРВОДШЛЯХ»  на 2024рік до 30.12.2023 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

Олександр ЛАПЧИК